Verkkotunnuksen hankinta ja uusinta

Uuden verkkotunnuksen hankinta

TAMKin Tietohallinto toimii verkkotunnusten (joskus käytetään myös termiä "domain") välittäjänä TAMKille. Verkkotunnus voidaan rekisteröidä TAMKin toimintaan liittyviä tarpeita varten. Jos kyseessä on fi-verkkotunnus, se rekisteröidään Viestintävirastolta; muut verkkotunnukset rekisteröidään GoDaddy-nimiseltä verkkotunnusten rekisterinpitäjältä.

Verkkotunnuksen rekisteröinti Tietohallinnon kautta edellyttää verkkotunnuksen käyttäjältä seuraavia toimia:

  1. Tarkista, että verkkotunnus on vapaa (tämän voi tehdä sivulla edellä mainittujen rekisterinpitäjien sivustoilla).
  2. Jos haet fi-verkkotunnusta, tarkista, että haluamasi verkkotunnus on sallittu ja lainmukainen.
  3. Täytä luottokorttiostolomake täyttöohjeen mukaan. Toimita ohjeiden mukaan täytetty, tulostettu ja allekirjoitettu lomake alkuperäisenä Tietohallintoon. (Fi-verkkotunnusten hinta on 9 € / vuosi; muiden verkkotunnusten hinta vaihtelee, mutta on samaa suuruusluokkaa.)
  4. Kerro Tietohallinnolle
  • kuinka moneksi vuodeksi verkkotunnus rekisteröidään, ja
  • verkkotunnuksen käyttäjän/omistajan yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, osasto, osoite).

Mikäli muuta ei sovita, Tietohallinto hoitaa verkkotunnuksen rekisteröinnin ja lisää sen TAMKin ylläpitämään nimipalveluun.

Verkkotunnuksen uusinta

TAMKin Tietohallinnon kautta hankitun verkkotunnuksen (joskus käytetään myös termiä "domain") uusinnassa sovelletaan seuraavaa yleisohjetta:

Tieto / muistutus uusinnasta

Verkkotunnuksen rekisteröintitavasta riippuen tulee tieto sen uusintatarpeesta joko yksinomaan Tietohallinnosta (sähköpostitse) tai joissakin tapauksissa myös suoraan rekisteröintiviranomaiselta. Useimmiten voi kuitenkin luottaa siihen, että Tietohallinnosta otetaan sähköpostitse yhteyttä ennen verkkotunnuksen umpeutumista.

Uusintaprosessi

Uusintaprosessi on kolmevaiheinen:

  1. Täytä luottokorttiostolomake täyttöohjeen mukaan.
  2. Toimita ohjeiden mukaan täytetty, tulostettu ja allekirjoitettu lomake alkuperäisenä Tietohallintoon. Kerro lisäksi verkkotunnuksen käyttäjän/omistajan yhteystiedot sekä se, kuinka moneksi vuodeksi verkkotunnus halutaan uusia.
  3. Tietohallinto hoitaa verkkotunnuksen uusinnan yhdessä Hankintapalveluiden kanssa.

Fi-verkkotunnusten hinta on 9 € / vuosi. Muiden verkkotunnusten hinta vaihtelee, mutta on useimmiten samaa suuruusluokkaa.

Sisältövastuu

Marko Jauhiainen, etunimi.sukunimi@tamk.fi

Apua

it-helpdesk@tuni.fi
0294 520 500