Sähköisen tenttimisen palvelu -
Tenttiterraario ja Exam

PÄIVITETTY 28.2.2018 opiskelijan pdf-ohjeet (kpl 5.5 tekninen ongelma)
 

Tenttiterraario 1 (Kuntokatu 3, G-rakennus, Kirjaston 2 krs, tila G2-04) on teknisesti (kuva- ja äänitallennus) valvottu 16 tietokoneen tila, jossa opiskelija voi suorittaa sähköisen tentin itsenäisesti ja joustavasti valitsemanaan ajankohtana. Tenttiterraariossa voi suorittaa uusintatenttejä, kirjatenttejä ja kypsyysnäytteitä. Tenttikysymykset voivat olla joko monivalintakysymyksiä, aukkotehtäviä tai esseemuotoisia. Tenttiterraarion koneille on asennettuna: Firefox (jolla pääsee vain EXAMiin!), pdf-reader, paint, notepad ja osaa koneita windows-laskin. Tilan koneilla ei pääse muihin ohjelmiin ja tilaan ei voi ottaa mukaan mitään materiaaleja/välineitä.

Opettaja laatii tentin Exam-järjestelmään (huom. opettajien pitää olla kirjautunut kerran järjestelmään ennen kuin he voivat toimia tentaattorina/arvioijana). Opiskelija ilmoittautuu ja varaa ajan tenttiin Exam-järjestelmässä Tenttiterraarion avoinnaoloajalle. Varattavissa olevat ajat opiskelija voi tarkistaa aina Exam-järjestelmästä.

Kypsyysnäytteen suoritusaika Tenttiterraariossa on 175 minuuttia. Kypsyysnäytteen suosituspituus on 400-800 sanaa. Ohjaavan opettajan (=tenttaattori) kannattaa valita EXAMissa kielentarkastaja arvioijaksi, näin tarkistus tehostuu. Henkilökohtaisena tenttinä laadittava kypsyysnäyte tulee nimetä: Kypsyysnäyte + opiskelijan nimi.
 

Tenttiterraarion säännöt

 • Tilaan G2-04 kuljetaan omalla kulkukortilla. Kulkukortti on ehdottomasti käytettävä oven lukijassa tilaan mennessä.
 • Tilaan ei saa ottaa mitään tavaraa (laukut, ulkovaatteet, matkapuhelin, vesipullo jne.) mukaan, vain kulkukortti+opiskelijakortti on sallittu. Arvotavaroille on säilytyslokerot tilan ulkopuolella.
 • Noudata varaamaasi tenttiaikaa. Saavu tilaan vasta juuri ennen tenttisi alkamista (max 5 min ennen tenttiaikaa), jotta edellinen tenttijä voi tehdä suorituksensa rauhassa loppuun. Tilasta ei saa lähteä/palata tentin aikana. Poistua voi heti, kun tentti on valmis.
 • Tarkista tenttikoneesi numero ennen tilaan menemistä. Kirjautumisohjeet tunnuksineen löytyvät tenttikoneen vierestä sermistä. Koneelle kirjautumiseen on oma tunnus, tenttiin kirjaudutaan TAMK käyttäjätunnuksella. Varmista ennen tilaan menoa että TAMK tunnuksesi toimivat!
 • Tilassa on noudatettava ehdotonta hiljaisuutta.
 • Vältäthän hajusteiden käyttöä.
   
 • Tenttitilassa liikkuminen ilman tenttivarausta on ehdottomasti kiellettyä.
 • Palohälytyksen sattuessa poistu välittömästi Tenttiterraariosta ja rakennuksesta. Voit palata tekemään tenttiä hälytystilanteen mentyä ohi.


  Vilppitapauksissa noudatetaan TAMKin menettelytapaohjeita. Matkapuhelimen käyttö EXAM-tentin aikana johtaa automaattisesti tenttisuorituksen hylkäämiseen.

  Havaitessasi vilppiä ilmoita siitä osoitteeseen: tenttiterraario@tamk.fi.
    

Toimintaohjeet lyhyesti:
 

Opettaja (tentaattori) tekee tentin Exam-järjestelmään

Kaikki opettajan ohjeet (pdf) löytyvät oikean reunan Ohjeet-laatikosta.
 

    1. Opettaja menee selaimella (Mozilla Firefox) osoitteeseen exam.tamk.fi ja kirjautuu omilla tunnuksillaan.

    2. Uutta Exam-tenttiä tehdessä käytetään aina opintojakson virallista koodia toteutusnumeroineen.

     Opiskelijalle voi tehdä henkilökohtaisen tentin vasta, kun opiskelija on kirjautunut kerran Examiin eli opiskelija löytyy Examista     
     henkilökohtaiseen tenttiin lisäämistä varten.


    3. Opettaja lisää tentin perustiedot ja kysymykset sekä määrittää ajanjakson, milloin tentti on suoritettavissa (=avoinna). 
         Henkilökohtaisen tenttinä tehdään kypsyysnäyte ja henkilökohtaiset uusintatentit, muut tentit laaditaan yleisenä tenttinä.
 

 • LASKIMEN KÄYTTÖ: Valitaan kohdassa tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot.

   Kun laskimella EI ole tentin suorittamisen kannalta merkitystä (esim. essee tai kielten tentti), ÄLÄ tee laskinvalintaa lainkaan!

  Jos tentissä käytetään laskinta (opiskelijan käytössä on koneelle asennettu windows-laskin),
  valitaan: Laskin vaaditaan (asennettuna tietokoneelle).
  Jos taas laskimen käyttö on ehdottomasti kielletty (esim. lääkelaskut), valitaan: Ei saa käyttää laskinta.

  Opiskelijan käytössä laskin-tentissä on koneelle asennettu Windows-laskin, josta opiskelija voi valita tenttiin sopivan laskintyypin: peruslaskin (standard), tieteellinen (scientific), ohjelmoija (Programme) tai tilastointi (statistic).
  Fyysistä laskinta tilaan ei saa ottaa mukaan! Muista ohjeistaa opiskelijaa Windows-laskimen käytöstä tentin tiedoissa.
   
 • LIITTEET: Jos tenttiin lisätään liitetiedosto, sen täytyy olla pdf-muodossa ja maksimikoko on 50 Mb.
  Tiedosto saa sisältää vain ruudulta helposti luettavaa tausta-aineistoa, ei itse tenttikysymyksiä.

    4. Ennen tentin/kypsyysnäytteen julkaisua muista aina varmistaa kysymystesi toiminta Esikatsele tentti -toiminnolla.

 • Jos kysymykset eivät näy esikatselussa tai tentillä on tyhjiä aihealueita, tenttiä ei saa julkaista!
  Tällainen keskeneräinen tentti ei näy opiskelijalla tenttitilanteessa tai hän ei pääse kirjoittamaan vastaustaan lainkaan tenttiin. Muista siis poistaa kaikki tyhjät kentät tentistä ennen sen julkaisemista.

    5. Opettaja ohjeistaa opiskelijoita tutustumaan sähköisen tenttimisen ohjeisiin ja Tenttiterraarion sääntöihin ennen tenttiä
      mm. käyttämättä jäävä ajanvaraus tulee muistaa peruuttaa! (pdf-ohje löytyy Ohjeet-laatikosta sivun oikealta).

    6. Lisää yleisen tentin ilmoittautumislinkki opiskelijoiden saataville esim. toteutussuunnitelmalle, näin opiskelija löytää oikean tentin helpoiten. (Henkilökohtaisena laadittu tentti löytyy aina suoraan opiskelijan EXAM työpöydältä.)

 

Opiskelija ilmoittautuu tenttiin Exam-järjestelmässä

Kaikki opiskelijan ohjeet (pdf) löytyvät oikean reunan Ohjeet-laatikosta.

 1. Opiskelija tutustuu sähköisen tenttimisen ohjeisiin (löytyy Ohjeet-laatikosta sivun oikealta).
 2. Opiskelija menee selaimella (Mozilla Firefox) osoitteeseen exam.tamk.fi ja kirjautuu omilla tunnuksillaan.
 3. Opiskelija hyväksyy käyttöehdot.
 4. Opiskelija etsii tentin Exam-järjestelmässä opintojakson koodilla tai nimellä. Tai käyttää opettajalta saamaansa tenttilinkkiä. Henkilökohtainen tentti löytyy aina automaattisesti EXAMin työpöydältä siihen ei enää erikseen tarvitse ilmoittautua, pelkkä ajanvaraus riittää.
 5. Opiskelija ilmoittautuu tenttiin sekä varaa itselleen ajan tentin suorittamiseksi Tenttiterraariossa G2-04.

  Ajanvarauksen yhteydessä Exam-järjestelmä ilmoittaa tietokoneen numeron (PC-01 - PC-16), jolla tentti suoritetaan. Varauksesta tulee opiskelijalle myös vahvistus s-postitse. Tentti avautuu vain varattuna ajankohtana.

  Ajanvarauksen voi perua tai vaihtaa aikaa Examissa ennen tentin alkamisajankohtaa.
  Jos et mene tenttiin muista perua varaus, jotta aika vapautuu muiden käytettäväksi eikä sinulta kulu suorituskerta.
  Peruuttamaton tenttivaraus (=paikalle saapumattomuus) lasketaan tenttikerraksi. Älä jätä aikaasi siis käyttämättä/perumatta.
   

Opiskelija suorittaa tentin Tenttiterraariossa G2-04

 1. Opiskelija tutustuu ennen tenttiä Tenttiterraarion sääntöihin (löytyvät myös tilan ovelta).
 2. Opiskelija jättää ylimääräiset tavaransa Tenttiterraarion vieressä olevaan lukittavaan lokerikkoon. Säilytyslokeron käyttöohje löytyy lokerikkojen ovesta.
 3. Opiskelija menee varaamanaan aikana omalla kulkukortillaan Tenttiterraarioon.
 4. Opiskelija menee ajanvarauksen yhteydessä ilmoitetulle tietokoneelle, johon kirjautuu sermin ohjeesta löytyvällä tunnuksella ja salasanalla. Tenttikoneen numero tulee olla tiedossa ennen tilaan menoa.
 5. Opiskelija avaa Firefox-selaimen ja kirjautuu tenttiin omalla TAMK tunnuksellaan.
 6. Opiskelija odottaa tentin avautumista. Tentti avautuu vasta kun varattu aika alkaa.
 7. Opiskelija tekee tentin. Jos tentissä on sallittua käyttää windows-laskinta, niin se löytyy tenttikoneen työpöydältä Calculator-pikakuvakkeena. Opiskelija voi vaihtaa laskintyypin sopivaksi laskimen View-valikosta. Käytössä on mm. peruslaskin (standard) ja tieteellinen laskin (scientific). Fyysistä laskinta tilaan ei saa ottaa mukaan!
 8. Opiskelija tallentaa tentin ennen selaimen sulkemista.
 9. Opiskelija sulkee selaimen ja kirjautuu ulos työasemasta. Kone jätetään auki.
 10. Opiskelija poistuu Tenttiterraariosta, ottaa tavaransa lokerosta sekä jättää lokeron auki.

 

Opettaja arvioi tentin Exam-järjestelmässä

 1. Opettaja saa sähköpostilla (viikkokooste ilmestyy maanantaisin klo 07.00)  tiedon tenttiin ilmoittautuneista ja sen suorittaneista.
   
 2. Opettaja tarkistaa ja arvioi tentin Examissa (kolmen viikon kuluessa suorituksen jälkeen). Tentti löytyy opettajan arvioimattomista tenteistä niin kauan kunnes arviointi on tehty.

  TÄRKEÄÄ Jotta tieto arvioinnista menee opiskelijalle täytyy kaikki suoritustiedot (arvosana, suoritustyyppi, suorituskieli ja opintopisteet) täyttää. Jos opintopisteitä ei ole (esim. kypsyysnäyte) täytyy Opintopisteet-kohtaan merkitä vähintään nolla 0. Myös osatenteissä kaikki suoritustiedot tulee täyttää. Kun arviointi on täysin valmis lukitse arviointi toiminnolla:"Lukitse arviointi".  Huom Tämän jälkeen arviointia ei pääse enää muuttamaan, vain katsomaan!

  Opettaja käsittelee tapauskohtaisesti opiskelijoiden yhteydenotot mm. palohälytyksen aiheuttaman häiriön osalta. Opiskelijan kanssa voi sopia tilanteen mukaan esim. uudesta suorituskerrasta, kesken jääneen tentin loppuunsaattamisesta tai keskeytymisen huomioimisesta tenttiä arvioitaessa.

  Epäillyissä vilppitapauksissa opettajaan otetaan aina yhteyttä valvonnasta s-postitse.
  Kun opettaja on käsitellyt asian opiskelijan kanssa, opettaja ilmoittaa asian käsitellyksi vastaamalla saamaansa s-postiviestiin tenttiterraario@tamk.fi-osoitteeseen.
   

Opiskelija katsoo arviointinsa Exam-järjestelmässä

 1. Opiskelija kirjautuu Examiin ja katsoo arvioinnin sekä mahdollisen muun palautteen.
  Arviointi näkyy opiskelijalle vain kun opettaja on täyttänyt kaikki suoritustiedot ja lukinnut arvioinnin.


   

HUOM Tentin suorittamisen aikana ei ole saatavilla teknistä tukea.

Jos suorituksesi keskeytyy teknisen ongelman (tilan koneet) tai muun syyn vuoksi (palohälytys),
poistu tenttitilasta ja ilmoita asiasta helpdesk@tamk.fi  ja/tai opettajallesi.

Säilytyslokerikko ja kulkukorttiongelmat: yhteys vahtimestariin

Opiskelijoiden tiedustelut ja ilmoitukset: tenttiterraario@tamk.fi

Jos käytät tai tarvitset lääkinnällisiä apuvälineitä/lääkkeitä tentin aikana, ilmoittaa näistä ennakkoon sekä tenttiterraario@tamk.fi–osoitteeseen että opettajallesi.


Opettajien kysymykset (tentin laatiminen yms) ensisijaisesti Anne Sahille (opettajan tuki 2018) tai tenttiterraario@tamk.fi
 

 

Aukioloajat

Tenttiterraario 1 (tila G2-04) avoinna:

ark 7-22
la 8-18

HUOM pyhät / lomat / huoltokatkot vaikuttavat aukioloihin


Pääsiäinen: auki 29.3.klo 7-16, kiinni 30.3.-2.4. koko päivän
Vappu: kiinni 30.4. ja 1.5. koko päivän
Helatorstai kiinni 10.5. koko päivän
 

Huoltokatkot 2018:
Kiinni ma 9.4., 7.5. ja 4.6. klo 7-10 ja ti 13.3. klo 7-22.

Palvelu ei pysty takaamaan ajanvarausten saatavuutta juuri halutulle päivälle ruuhkaisimpina ajankohtina.

 

Tenttiterraario 2 (tila C3-02) aukeaa arviolta elokuussa 2018.

Ohjeet

Ohjeet opettajalle

Kaikki opettajan ohjeet
(pdf)
 

Ohjausta opettajille keväällä keskiviikkoisin klo 10-11 alkaen 24.1.2018
Adobe Connect -ympäristössä: https://connect.funet.fi/tamk-annesahi
Ei ennakkoilmoittautumista.

 

Ohjeet opiskelijalle

Exam ja Tenttiterraario ohje opiskelijalle
(pdf)
 

Sisältövastuu

Sirena Rainamaa

tenttiterraario@tamk.fi

Apua

Tuki

Suorituksen aikana ei ole teknistä tukea saatavilla.

Tekniset ongelmat: helpdesk@tamk.fi
Yhteydenottoon mukaan: opiskelijanumero, tentin tiedot, tenttiajankohta ja tenttikoneen numero.
 

Säilytyslokerikko tai kulkukortti ongelmatilanteessa
yhteys vahtimestariin.

Kaikki palveluun liittyvät kysymykset ja palautteet:
tenttiterraario@tamk.fi