Sähköisen tenttimisen palvelu -
Tenttiterraario ja Exam

PÄIVITETTY 01/ 2019 Sivua ei päivitetä enää. Kaikki ohjeet löytyvät: intra.tuni.fi

EXAM-järjestelmään kirjaudutaan samoin kuin tähänkin saakka eli TAMK käyttäjätunnuksilla.

TUNI-s-postiosoitetta ei tule käyttää missään vaiheessa, vaan mm. henkilökohtaiseen tenttiin kohdentaminen tulee tehdä Osallistujat-kohdassa oikealle opiskelijalle nimen ja opiskelijanumeron perusteella. 

Tenttiterraario 1 (Kuntokatu 3, G-rakennus, Kirjaston 2 krs, tila G2-04, 16 tietokonetta) ja Tenttiterraario 2 (Kuntokatu 3, C-rakennus, tila C3-02, 20 tietokonetta + 1 esteetön pyörätuolille soveltuva paikka) ovat teknisesti (kuva- ja äänitallennus) valvottuja tenttitiloja, jossa opiskelija voi suorittaa sähköisen tentin itsenäisesti ja joustavasti valitsemanaan ajankohtana. Myös TAMKin avoimen amkin tai Tampere3 ristiinopiskelija voi käyttää Tenttiterraariota, kunhan hänellä on toimivat TAMKin käyttäjätunnukset ja kulkukortti. Tenttiterraariossa voi suorittaa uusintatenttejä, kirjatenttejä ja kypsyysnäytteitä. Tenttikysymykset voivat olla joko monivalintakysymyksiä, aukkotehtäviä tai esseemuotoisia. Tenttiterraarion koneille on asennettuna: Firefox (jolla pääsee vain EXAMiin!), pdf-reader, paint, notepad, powerpoint ja word (ilman oikolukua!)  ja osaan tilan 2 koneita windows-laskin, excel ja matlab. Tilan koneilla ei pääse muihin ohjelmiin ja tilaan ei voi ottaa mukaan mitään materiaaleja/välineitä.

Opettaja laatii tentin Exam-järjestelmään (huom. opettajien pitää olla kirjautunut kerran järjestelmään ennen kuin he voivat toimia tentaattorina/arvioijana). Opiskelija ilmoittautuu ja varaa ajan tenttiin Exam-järjestelmässä Tenttiterraarion avoinnaoloajalle. Varattavissa olevat ajat opiskelija voi tarkistaa aina Exam-järjestelmästä.

Henkilökohtaisena tenttinä laadittava kypsyysnäyte tulee nimetä: Kypsyysnäyte + opiskelijan nimi. Kypsyysnäytteen sisällön tarkat ohjeet intrassa. Kypsyysnäytteen suoritusaika Tenttiterraariossa on 175 minuuttia. Ohjaavan opettajan eli tentaattorin kannattaa valita EXAMissa kielentarkastaja arvioijaksi, näin tarkistus tehostuu. Kun nimen on hakenut arvioijat-kenttään, täytyy se vielä tallentaa vihreällä Lisää-painikkeella. Tentaattoriksi määritellyllä on aina täydet oikeudet tenttiin, nimeä ei tarvitse enää toistaa arvioija-kohdassa. Tarkat ohjeet laadintaan: Ohjeet-laatikko - > Ohjeet opettajalle pdf - > kpl 3 Kypsyysnäytteen laatiminen.

Tenttiterraarion säännöt

 • Tilaan kuljetaan omalla kulkukortilla. Kulkukortti on ehdottomasti käytettävä oven lukijassa tilaan mennessä.
 • Tilaan ei saa ottaa mitään tavaraa (laukut, ulkovaatteet, matkapuhelin, kuulokkeet, vesipullo jne.) mukaan, vain kulkukortti+opiskelijakortti on sallittu. Arvotavaroille on säilytyslokerot tilan ulkopuolella.
 • Noudata varaamaasi tenttiaikaa. Saavu tilaan vasta juuri ennen tenttisi alkamista (max 5 min ennen tenttiaikaa), jotta edellinen tenttijä voi tehdä suorituksensa rauhassa loppuun. Tilasta ei saa lähteä/palata tentin aikana. Poistua voi heti, kun tentti on valmis.
 • Tarkista tenttitilan ja tenttikoneesi numero ennen tilaan menemistä. Kirjautumisohjeet tunnuksineen löytyvät tenttikoneen vierestä sermistä. Koneelle kirjautumiseen on oma erillinen tunnus, tenttiin kirjaudutaan TAMK käyttäjätunnuksella. Varmista ennen tilaan menoa että TAMK tunnuksesi toimivat!
 • Tilassa on noudatettava ehdotonta hiljaisuutta.
 • Vältäthän hajusteiden käyttöä.
 • Jos käytät tai tarvitset lääkinnällisiä apuvälineitä/lääkkeitä tentin aikana, ilmoita näistä ennakkoon tenttiterraario.tamk@tuni.fi–osoitteeseen.
   
 • Tenttitilassa liikkuminen ilman tenttivarausta on ehdottomasti kiellettyä.
 • Palohälytyksen sattuessa poistu välittömästi Tenttiterraariosta ja rakennuksesta. Voit palata tekemään tenttiä hälytystilanteen mentyä ohi.
 • Tentin suorittamisen aikana ei ole saatavilla teknistä tukea. Ongelmatilanteessa katso lisäohjeita tenttitilan seinältä.  Vilppitapauksissa noudatetaan TAMKin menettelytapaohjeita. Matkapuhelimen käyttö EXAM-tentin aikana johtaa automaattisesti tenttisuorituksen hylkäämiseen.

  Havaitessasi vilppiä ilmoita siitä osoitteeseen: tenttiterraario.tamk@tuni.fi.
   

Toimintaohjeet lyhyesti:
 

Opettaja (tentaattori) tekee tentin Exam-järjestelmään

Kaikki opettajan Exam ohjeet (pdf) löytyvät oikean reunan Ohjeet-laatikosta.
 

    1. Opettaja menee selaimella (Mozilla Firefox) osoitteeseen exam.tamk.fi ja kirjautuu omilla tunnuksillaan.

    2. Uutta Exam-tenttiä tehdessä käytetään aina opintojakson virallista koodia toteutusnumeroineen. Kopio ja liitä koodi kokonaisena tentin tietoihin.

     Opiskelijalle voi tehdä henkilökohtaisen tentin vasta, kun opiskelija on kirjautunut kerran Examiin eli opiskelija löytyy Examista     
     henkilökohtaiseen tenttiin lisäämistä varten. Opiskelija liitetään tenttiin nimen ja opiskelijanumeron avulla. Tuni- sähköpostiosoitetta ei voi käyttää EXAMissa.


    3. Opettaja lisää tentin perustiedot ja kysymykset sekä määrittää ajanjakson, milloin tentti on suoritettavissa (=avoinna). 
         Henkilökohtaisen tenttinä tehdään kypsyysnäyte ja henkilökohtaiset uusintatentit, muut tentit laaditaan yleisenä tenttinä.
 

 • LASKIMEN KÄYTTÖ Valitaan kohdassa tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot.

  Kun laskimella/excelillä EI ole tentin suorittamisen kannalta merkitystä esim. essee, kypsyysnäyte, kielten tentti, ÄLÄ tee ohjelmistovalintaa lainkaan!

  - Jos tentissä tarvitaan laskinta (opiskelijan käytössä on koneelle asennettu windows-laskin),
  valitaan: "Laskin vaaditaan (asennettu tietokoneelle)".

  - Jos taas laskimen/excelin käyttö on ehdottomasti kielletty (esim. lääkelaskut), valitaan: "Ei saa käyttää laskinta".

  Opiskelijan käytössä laskin-tentissä on koneelle asennettu windows-laskin, josta opiskelija voi valita tenttiin sopivan laskintyypin: peruslaskin (standard), tieteellinen (scientific), ohjelmoija (Programme) tai tilastointi (statistic).
  Fyysistä laskinta tilaan ei saa ottaa mukaan! Muista ohjeistaa opiskelijaa windows-laskimen käytöstä tentin tiedoissa.


    - Jos opiskelija saa käyttää exceliä/ matlabia/ windows-laskinta valitse "Matematiikka, mathematics".
   
 • LIITTEET: Jos tenttiin lisätään liitetiedosto, sen täytyy olla pdf (suositus), .doc, .ppt tai .xls -tietostopäätteinen ja maksimikoko on 50 Mb. (Ei ääkkösiä tiedostonimeen.) Tiedosto saa sisältää vain ruudulta helposti luettavaa tausta-aineistoa, ei itse tenttikysymyksiä. Muista ohjeistaa opiskelijaa EXAM-tentin kohdassa: Tentin aikana näkyvä ohjeistus mm. siitä jos opiskelijan tulisi käyttää näitä ohjelmia ja esim. palauttaa vastauksensa (word, powerpoint tai excel) liitetiedostona.

    4. Ennen tentin/kypsyysnäytteen julkaisua muista aina varmistaa kysymystesi toiminta Esikatsele tentti -toiminnolla.

 • Jos kysymykset eivät näy esikatselussa tai tentillä on tyhjiä aihealueita, tenttiä ei saa julkaista!
  Tällainen keskeneräinen tentti ei näy opiskelijalla tenttitilanteessa tai hän ei pääse kirjoittamaan vastaustaan lainkaan tenttiin. Muista siis poistaa kaikki tyhjät kentät tentistä ennen sen julkaisemista.

    5. Opettaja ohjeistaa opiskelijoita tutustumaan sähköisen tenttimisen ohjeisiin ja Tenttiterraarion sääntöihin ennen tenttiä
      mm. käyttämättä jäävä ajanvaraus tulee muistaa peruuttaa! (pdf-ohje löytyy Ohjeet-laatikosta sivun oikealta).

    6. Lisää yleisen tentin ilmoittautumislinkki opiskelijoiden saataville esim. toteutussuunnitelmalle, näin opiskelija löytää oikean tentin helpoiten. Henkilökohtaisena laadittu tentti löytyy aina suoraan opiskelijan EXAM työpöydältä (ei tarvitse linkkiä).

 

Opiskelija ilmoittautuu tenttiin Exam-järjestelmässä

Kaikki opiskelijan ohjeet (pdf) löytyvät oikean reunan Ohjeet-laatikosta.

 1. Opiskelija tutustuu sähköisen tenttimisen ohjeisiin (löytyy Ohjeet-laatikosta sivun oikealta).
 2. Opiskelija menee selaimella (Mozilla Firefox) osoitteeseen exam.tamk.fi ja kirjautuu omilla tunnuksillaan.
 3. Opiskelija hyväksyy käyttöehdot.
 4. Opiskelija etsii tentin Exam-järjestelmässä opintojakson koodilla tai nimellä. Tai käyttää opettajalta saamaansa tenttilinkkiä. Henkilökohtainen tentti löytyy aina automaattisesti EXAMin työpöydältä siihen ei enää erikseen tarvitse ilmoittautua, pelkkä ajanvaraus riittää.
 5. Opiskelija ilmoittautuu tenttiin sekä varaa itselleen ajan tentin suorittamiseksi Tenttiterraariossa 1 tai 2 .
  Varauskalenteri näyttää aikoja 1 kk eteenpäin.

  Ajanvarauksen yhteydessä Exam-järjestelmä ilmoittaa tenttitilan ja tietokoneen numeron (esim. kone 1: PC-01), jolla tentti suoritetaan. Varauksesta tulee opiskelijalle myös vahvistus s-postitse. Tentti avautuu vain varattuna ajankohtana.

  Ajanvarauksen voi perua tai vaihtaa aikaa Examissa ennen tentin alkamisajankohtaa.
  Jos et mene tenttiin muista perua varaus, jotta aika vapautuu muiden käytettäväksi eikä sinulta kulu suorituskerta.
  Peruuttamaton tenttivaraus (=paikalle saapumattomuus) lasketaan tenttikerraksi. Älä jätä aikaasi siis käyttämättä/perumatta.
   

Opiskelija suorittaa tentin Tenttiterraariossa 1 tai 2

 1. Opiskelija tutustuu ennen tenttiä Tenttiterraarion sääntöihin (löytyvät myös tilan ovelta).
 2. Opiskelija jättää ylimääräiset tavaransa Tenttiterraarion vieressä olevaan lukittavaan lokerikkoon. Säilytyslokeron käyttöohje löytyy lokerikkojen ovesta.
 3. Opiskelija menee varaamanaan aikana omalla kulkukortillaan Tenttiterraarioon. Tarkista tilatieto ennen saapumista!
 4. Opiskelija menee ajanvarauksen yhteydessä ilmoitetulle tietokoneelle, johon kirjautuu sermin ohjeesta löytyvällä tunnuksella ja salasanalla. Tenttikoneen numero tulee olla tiedossa ennen tilaan menoa.
 5. Opiskelija avaa Firefox-selaimen ja kirjautuu tenttiin omalla TAMK käyttäjätunnuksellaan.
 6. Opiskelija odottaa tentin avautumista. Tentti avautuu vasta kun varattu aika alkaa.
 7. Lue opettajan tenttiohjeistus huolella.
 8. Opiskelija tekee tentin.
 9. Jos tentissä on sallittua käyttää windows-laskinta, niin se löytyy tenttikoneen työpöydältä Calculator-pikakuvakkeena. Opiskelija voi vaihtaa laskintyypin sopivaksi laskimen View-valikosta. Käytössä on mm. peruslaskin (standard) ja tieteellinen laskin (scientific). Fyysistä laskinta tilaan ei saa ottaa mukaan!
 10. Voit käyttää tentin aikana työaseman ohjelmistoja (powerpoint, word ym). Muista liittää tenttivastauksesi ja/tai liitteesi exam-tenttiin ennen tentin palauttamista.
 11. Opiskelija tallentaa tentin ennen selaimen sulkemista.
 12. Opiskelija sulkee selaimen ja kirjautuu ulos työasemasta. Konetta ja näyttöä ei suljeta.
 13. Opiskelija poistuu Tenttiterraariosta, ottaa tavaransa lokerosta sekä jättää lokeron auki.

 

Opettaja arvioi tentin Exam-järjestelmässä

 1. Opettaja saa sähköpostilla (viikkokooste ilmestyy maanantaisin klo 07.00)  tiedon yleiseen tenttiin ilmoittautuneista ja sen suorittaneista.
   
 2. Opettaja tarkistaa ja arvioi tentin Examissa (kolmen viikon kuluessa suorituksen jälkeen). Tentti löytyy opettajan arvioimattomista tenteistä niin kauan kunnes arviointi on tehty.

  TÄRKEÄÄ Jotta tieto arvioinnista menee opiskelijalle täytyy kaikki suoritustiedot (arvosana, suoritustyyppi, suorituskieli ja opintopisteet) täyttää. Jos opintopisteitä ei ole (esim. kypsyysnäyte) täytyy Opintopisteet-kohtaan merkitä vähintään nolla 0. Myös osatenteissä kaikki suoritustiedot tulee täyttää. Kun arviointi on täysin valmis lukitse arviointi toiminnolla:"Lukitse arviointi".  Huom Tämän jälkeen arviointia ei pääse enää muuttamaan, vain katsomaan!

  Jokainen EXAM-tentti tulee arvioida loppuun saakka ja lukita. 

  Mikäli arviointia ei haluta suorittaa EXAMissa loppuun (esim. keskeytystilanteet yms), tulee valita "Ei arviointia" ja lukita suoritus. Tällöin opiskelija ei saa tietoonsa arvioinnin sisältöä.


  Opettaja käsittelee tapauskohtaisesti opiskelijoiden yhteydenotot mm. palohälytyksen aiheuttaman häiriön osalta. Opiskelijan kanssa voi sopia tilanteen mukaan esim. uudesta suorituskerrasta, kesken jääneen tentin loppuunsaattamisesta tai keskeytymisen huomioimisesta tenttiä arvioitaessa.

  Epäillyissä vilppitapauksissa opettajaan otetaan aina yhteyttä valvonnasta s-postitse.
  Kun opettaja on käsitellyt asian opiskelijan kanssa, opettaja ilmoittaa asian käsitellyksi vastaamalla saamaansa s-postiviestiin tenttiterraario.tamk@tuni.fi-osoitteeseen.
   

Opiskelija katsoo arviointinsa Exam-järjestelmässä

 1. Opiskelija kirjautuu Examiin ja katsoo arvioinnin sekä mahdollisen muun palautteen.
  Arviointi näkyy opiskelijalle vain kun opettaja on täyttänyt kaikki suoritustiedot ja lukinnut arvioinnin.

   

HUOM Tentin suorittamisen aikana ei ole saatavilla teknistä tukea.

Jos suorituksesi keskeytyy teknisen ongelman (tilan koneet) ilmoita asiasta it-helpdesk@tuni.fi

Palohälytyksen sattuessa poistu tenttitilasta ja rakennuksesta välittömästi.
Voit palata tekemään tenttiä hälytystilanteen mentyä ohi. Jos koet keskeytyksen heikentäneen tenttisuoritustasi ota tentin jälkeen yhteyttä tentin laatineeseen opettajaan.

Säilytyslokerikko ja kulkukorttiongelmat: yhteys vahtimestariin

Opiskelijoiden tiedustelut ja ilmoitukset: tenttiterraario.tamk@tuni.fi

Jos käytät tai tarvitset lääkinnällisiä apuvälineitä/lääkkeitä tentin aikana, ilmoita näistä ennakkoon tenttiterraario.tamk@tuni.fi–osoitteeseen.


Opettajien kysymykset (tentin laatiminen yms) ensisijaisesti Anne Sahille (opettajan tuki 2019) tai tenttiterraario.tamk@tuni.fi
 

Aukioloajat

Tenttiterraario 1 (G2-04) ja Tenttiterraario 2 (C3-02) avoinna:

ark 7-22
la 8-18

HUOM pyhät / lomat / huoltokatkot vaikuttavat aukioloihin

Poikkeusaukiolot 2019:
Kiinni:
Vko 26 avoinna ark 9-15, la kiinni
Heinäkuu kokonaan kiinni
1.-3.8 ja 10.8.
Tila 1 lisäksi kiinni 5.-9.8. (laitevaihtojen takia)
 

Huoltokatkot 2019:
kiinni klo 7-10: 2.9., 7.10., 4.11. ja  2.12.
kiinni klo 17-22: 22.8., 19.9., 17.10., 21.11. ja 19.12.

Palvelu ei pysty takaamaan ajanvarausten saatavuutta juuri halutulle päivälle ruuhkaisimpina ajankohtina.

Ohjeet

EXAM v.4.0.3
OHJEET PÄIVITETTY 13.2.2019

Ohjeet opettajalle

Opettajan EXAM ohjeet
(pdf)

Ohjeet opiskelijalle

EXAM ja tenttiterraario ohje opiskelijalle
(pdf)

Sisältövastuu

Sirena Rainamaa
tenttiterraario.tamk@tuni.fi

Apua

Tuki opiskelijoille:
Suorituksen aikana tenttitilassa ei ole teknistä tukea saatavilla.

Tekniset ongelmat: it-helpdesk@tuni.fi
Yhteydenottoon mukaan: opiskelijanumero, tentin tiedot, tenttiajankohta, tenttikoneen numero ja selostus tilanteesta.

Säilytyslokerikko tai kulkukortti ongelmatilanteessa yhteys vahtimestariin.
Kulkukortin puuttuessa kertakäyttöisen kulkukortin saa noudettua infopisteestä tai vahtimestareilta.
 

Ohjausta opettajille
Adobe Connect -ympäristössä https://connect.funet.fi/tamk-annesahi
(ei ennakkoilmoittautumista).  Syksyn-19 ajat ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutukset:
http://helpdesk.tamk.fi/tiedote/5013722

http://helpdesk.tamk.fi/tiedote/5017037


Kaikki palveluun liittyvät kysymykset ja palautteet:
tenttiterraario.tamk@tuni.fi