Rekisteriselosteet

Henkilötietolaki (22.4.1999/523) on henkilötietojen käsittelyn peruslaki. TAMK on henkilötietolaissa määritelty rekisterin ylläpitäjä. TAMKilla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää rekisteriselosteita.

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen

Halutessasi voit esittää pyynnön rekisterinpitäjän edustajalle saada nähtäväksesi rekisterinpitäjän laatimat rekisteriselosteet. Jos et saa selostetta nähtäväksesi, voit kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen.

TAMK tekee rekisteriselosteet kaikista ensisijaisista tietolähteistään, joista tietoa siirtyy muihin järjestelmiin. (Esim. Perusrekisteri PEPPI, HR) ja järjestelmistä joihin tieto tuodaan muuta kautta. (Esim. käyttäjien toimesta).