Ohjelmistolisenssien hankinta

Ohjelmistolisenssi tai käyttöoikeus opetuskäyttöön

  • Koulutusjohtaja tekee käyttötalousvarauksen vuosittain hankittavia lisenssejä ja käyttöoikeuksia varten, lisenssejä ja käyttöoikeuksia hankitaan yksikön käyttötaloussuunnitelman puitteissa
  • Tietohallinto ylläpitää lisenssirekisteriä ja raportoi yksiköille käytössä olevista tuotteista
  • Hankittavien lisenssien tekninen määrittely tehdään yhteistyössä tietohallinnon kanssa, samalla varmistetaan  tuotteiden soveltuvuus TAMKin IT-infrastruktuuriin
  • Hankinnan yhteydessä yksikkö varautuu tulevien vuosien käyttömaksuihin tuotteen elinkaaren ajaksi
  • Yksikkö päättää toistaiseksi voimassaolevien lisenssien irtisanomisesta sopimusehtojen puitteissa 
  • Koulutusjohtaja tekee rahoituspäätöksen
  • Hankintapalvelut hoitaa hankintaprosessin  
  • Uusien ohjelmistojen käyttöönoton aikatauluista sovitaan tietohallinnon kanssa, automaattiset ohjelmistolevitykset tehdään yleensä opetuksen loma-aikoina

Sisältövastuu

Miikka Tahkokorpi, etunimi.sukunimi@tamk.fi

Apua

it-helpdesk@tuni.fi
0294 520 500