Projektikansiot

Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kannattaa tutustua Office 365 Groups -palveluun, joka toimii itsepalveluperiaatteella. Se korvaa X-aseman projects-jaon kansiot soveltuvin osin.

Projektikansio tarkoittaa tallennustilaa, johon käyttöoikeudet on vain halutuilla henkilöillä. Projektikansioon voidaan perustaa myös www-sivusto. Palveluun kuuluu tarvittavan ajan määrittelemäsi ryhmän käytössä oleva kansio TAMKin palvelimelta.

Kaikki projektikansiot löytyvät TAMKin tietokoneiden X-levyltä. Projektikansiot on jaoteltu käyttäjäryhmän mukaan: osa kansioista on sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhteiskäytössä ja osa vain henkilökunnan käytössä.

Tilaaminen

Projektikansio pyydetään vapaamuotoisella viestillä osoitteesta it-helpdesk@tuni.fi. Opiskelijat tarvitsevat tilaukselle hyväksynnän henkilökunnan edustajalta.

Viestissä pitää mainita seuraavat asiat:

  • Mahdollisimman kuvaava mutta yksinkertainen kansion nimi
  • Vastuuhenkilöiden (yksi tai useampi) TAMKin sähköpostiosoitteet
  • TAMKin sähköpostiosoitteet henkilöille, joille annetaan käyttöoikeudet kansioon. Käyttäjät voidaan hakea myös Pepin toteutuskoodin perusteella.

Mikäli projektikansio tarvitaan www-sivustoa varten, mainitse myös siitä. Sivuston osoitteeksi tulee http://<kansion nimi>.projects.tamk.fi, mutta se on mahdollista kytkeä myös erikseen rekisteröityyn verkkotunnukseen. Kansioon on samanaikaisesti mahdollista tallentaa myös muuta kuin internetissä julkaistavaa materiaalia.

Kun kansio on luotu, saat tukipyyntöösi vastauksen, jossa kerrotaan muun muassa tarkka polku kansioon.

Käyttäminen

Kaikki projektikansiot löytyvät X-asemalta, joka näkyy TAMKin tietokoneilla automaattisesti. Aseman suora polku on \\tamk\files, jota voi käyttää, jos asemaa ei tietokoneella näy. Asema on jaoteltu henkilökunnan projektikansioihin, staffprojects-kansio, henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiin sekä www-sivustojen projektikansiohin, projects-kansio, ja Mediapoliksen AV-projektikansioihin, mediaprojects-kansio.

TAMKin verkosta projektikansioon pääsee myös kirjoittamalla sen polun esimerkiksi Start -> Run -ikkunaan. Muualta kansio on käytettävissä Citrix-etätyöpalvelun File Explorer -ohjelmalla. X-asema näkyy silläkin, ja suoran polun voi kirjoittaa ohjelman osoiteriville.

Jos kansion käyttöoikeuksia pitää muuttaa, pyynnön on hyvä tulla vastuuhenkilöltä. Muussa tapauksessa asia varmistetaan erikseen. Uusien käyttöoikeuksien voimaantulo saattaa vaatia uudelleenkirjautumisen tietokoneelle.

Kansio on oletuksena voimassa vuoden kerrallaan, ja poistosta tulee viikkoa ennen ilmoitus vastuuhenkilöille. Jatkoaikaa voi pyytää osoitteesta it-helpdesk@tuni.fi.

Tiedostojen palauttaminen

Käyttäjä voi palauttaa projektikansiossa olevia tiedostoja ja kansioita tai niiden aikaisempia versioita.

Toimi seuraavasti:

  1. Mene projektikansioon ja valitse hiiren kakkospainikkeella kansio, jonka sisältämiä tiedostoja haluat palauttaa.
  2. Valitse pikavalikosta Restore Previous Versions (Palauta aiemmat versiot).
  3. Näet listauksen kansion aiemmista versioista.

  1. Valitse versio ja paina Open, minkä jälkeen voit tarkastella kansion sisältöä valitsemallasi ajanhetkellä.
  2. Valitse kansion sisällöstä tiedosto, jonka haluat palauttaa, ja ota siitä kopio. Tallenna kopio haluamaasi sijaintiin.
  3. Vaihtoehtoisesti voit kopioida koko kansion sisällön haluamaasi sijaintiin Copy-painikkeella.

Huomio!
Restore-painikkeella tehty palautus tallentuu nykyisen version päälle, eikä toimintoa voi perua.
Projektikansiossa samoja tiedostoja käyttää ja käsittelee yleensä useampi henkilö, joten varmista, ettet vahingossa palauta tiedostoja jonkun toisen muokkaaman tiedoston päälle.

Jos et löydä etsimääsi kansiota tai tiedostoa, niin ota yhteyttä it-helpdesk@tuni.fi

Sisältövastuu

Mikko Uusitalo,
etunimi.sukunimi@tamk.fi

Apua

it-helpdesk@tuni.fi
0294 520 500