Projektikansiot

Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kannattaa tutustua Office 365 Groups -palveluun, joka toimii itsepalveluperiaatteella. Se korvaa X-aseman projects-jaon kansiot soveltuvin osin.

Projektikansio tarkoittaa tallennustilaa, johon käyttöoikeudet on vain halutuilla henkilöillä. Projektikansioon voidaan perustaa myös www-sivusto. Palveluun kuuluu tarvittavan ajan määrittelemäsi ryhmän käytössä oleva kansio TAMKin palvelimelta.

Kaikki projektikansiot löytyvät TAMKin tietokoneiden X-levyltä. Projektikansiot on jaoteltu käyttäjäryhmän mukaan: osa kansioista on sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhteiskäytössä ja osa vain henkilökunnan käytössä.

Tilaaminen

Projektikansio pyydetään vapaamuotoisella viestillä osoitteesta helpdesk@tamk.fi. Opiskelijat tarvitsevat tilaukselle hyväksynnän henkilökunnan edustajalta.

Viestissä pitää mainita seuraavat asiat:

  • Mahdollisimman kuvaava mutta yksinkertainen kansion nimi
  • Vastuuhenkilöiden (yksi tai useampi) TAMKin sähköpostiosoitteet
  • TAMKin sähköpostiosoitteet henkilöille, joille annetaan käyttöoikeudet kansioon. Käyttäjät voidaan hakea myös Winhan toteutuskoodin perusteella.

Mikäli projektikansio tarvitaan www-sivustoa varten, mainitse myös siitä. Sivuston osoitteeksi tulee http://<kansion nimi>.projects.tamk.fi. Kansioon on samanaikaisesti mahdollista tallentaa myös muuta kuin internetissä julkaistavaa materiaalia.

Kun kansio on luotu, saat tukipyyntöösi vastauksen, jossa kerrotaan muun muassa tarkka polku kansioon.

Käyttäminen

Kaikki projektikansiot löytyvät X-asemalta, joka näkyy TAMKin tietokoneilla automaattisesti. Aseman suora polku on \\tamk\files, jota voi käyttää, jos asemaa ei tietokoneella näy. Asema on jaoteltu henkilökunnan projektikansioihin, staffprojects-kansio, henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiin sekä www-sivustojen projektikansiohin, projects-kansio, ja Mediapoliksen AV-projektikansioihin, mediaprojects-kansio.

TAMKin verkosta projektikansioon pääsee myös kirjoittamalla sen polun esimerkiksi Start -> Run -ikkunaan. Muualta kansio on käytettävissä Citrix-etätyöpalvelun File Explorer -ohjelmalla. X-asema näkyy silläkin, ja suoran polun voi kirjoittaa ohjelman osoiteriville.

Jos kansion käyttöoikeuksia pitää muuttaa, pyynnön on hyvä tulla vastuuhenkilöltä. Muussa tapauksessa asia varmistetaan erikseen. Uusien käyttöoikeuksien voimaantulo saattaa vaatia uudelleenkirjautumisen tietokoneelle.

Kansio on oletuksena voimassa vuoden kerrallaan, ja poistosta tulee viikkoa ennen ilmoitus vastuuhenkilöille. Jatkoaikaa voi pyytää osoitteesta helpdesk@tamk.fi.

Sisältövastuu

Mikko Uusitalo,
etunimi.sukunimi@tamk.fi

Apua

helpdesk@tamk.fi
03 245 2000