Microsoft Teams

Microsoft Teams on chat-pohjainen palvelu, joka on tarkoitettu opiskelijoiden ja henkilöstön työryhmien uudenlaiseksi kommunkointi- ja ryhmätyövälineeksi.  Työtiloja voi räätälöidä ottamalla tiimityötilaan käyttöön muita Office 365 -palveluita mm. Microsoft Planner.

Microsoft Teams -tiimityötilat

Tiimityötila on paikka, jossa tiimin jäsenet voivat keskustella, soittaa videopuheluita ja pitää kokouksia. Tiimityötilaan on lisäksi mahdollista ottaa käyttöön muita tiimityöskentelyn toimintoja kuten tiedostojen jakaminen ja yhteinen OneNote-muistio.

Tiimityötiloja on neljää eri tyyppiä, jotka eroavat toisistaan toiminnoiltaan ja käyttötarkoituksiltaan:

  • Luokka-tiimityötila on tarkoitettu opettajille, jotka haluavat keskustelualueen opiskelijaprojektia tai opetusryhmää varten. Luokka-tiimityötilassa on perustoimintojen lisäksi tiedostojenpalalutukseen oma toiminto sekä Luokan muistio.
  • PLC-tiimityötila on tarkoitettu opetushenkilöstön ryhmien yhteistä keskustelua ja tiedon jakamista varten.
  • Henkilöstö-tiimityötila on tarkoitettu esimiehille, jotka haluavat keskustelualueen alaisilleen.
  • Tavallinen-tiimityötilassa on perustoiminnot ja se on tarkoitettu henkilöstön työryhmien ja opiskelijaryhmien kommunikointia varten.

Tiimityötilojen tyypit ja eroavaisuudet on listattu tarkemmin Microsoftin sivuilla.

 

Office 365 Groups ja Microsoft Teams

Microsoft Teams -palvelun pohjalla toimii Office 365 Groups -palvelu. Kun Microsoft Teams -tiimityötila luodaan, luodaan samalla nimellä vastaava Office 365 -ryhmä.  Tiimityötilan voi luoda täysin uutena tai luoda olemassa olevaan Office 365 -ryhmälle. Tiimityötilojen keskustelut, tiedostot ja palvelussa luotu muu sisältö säilyy tiimityötilaa varten luodun Office 365 Groupsin mukaisesti tai niin kauan kunnes tiimityötilan omistaja poistaa tiimityötilan.

Office 365 Groups -ryhmän ylläpitäjät saavat puolivuosittain sähköpostivestin, jossa pyydetään linkkiä klikkaamalla vahvistamaan ryhmän käytön jatkuminen. Jos ryhmällä ei ole ylläpitäjää, voimassaolon jatkopyyntö lähetetään ryhmän postilaatikkoon. Voimassaolon jatkajasta tehdään ryhmän ylläpitäjä. Ilman käyttäjiä olevat ryhmät poistetaan automaattisesti, kun ryhmä on ollut tyhjänä kaksi kuukautta.

 

Tiimityötilan käytön aloitus

Microsoft Teams -palvelun ja tiimityötilat löydät osoitteesta teams.tamk.fi tai Office 365 -portaalin kautta.

Microsoft Teams -palvelua voi myös käyttää tietokoneelle asennettavalla Microsoft Teams -ohjelmalla tai puhelimeen asennettavalla mobiilisovelluksella.