Kotisivupalvelut

Omat www-sivut voi julkaista tekemällä omaan  kotihakemistoon kansion nimeltä public_html. Tähän kansioon sijoitetaan materiaali, joka halutaan julkaista internetissä. Kansion alle sijoitetaan aloitussivu index.html, index.htm, index.php tai index.xhtml.

Kotisivujen luonti

Kotisivut luodaan jollakin HTML- tai tekstieditorilla ja tallennetaan public_html-kansioon. Sivut alkavat näkyä heti internetissä osoitteella http://koti.tamk.fi/~käyttäjätunnus

Huomaa tiedostonimien merkistö ja merkkikoko!

WWW-palvelimessa käytetään Linux-käyttöjärjestelmää, jossa isot ja pienet kirjaimet tiedostonimessä ovat eri merkkejä. Windows-alustalla kehittämäsi sivusto ei ehkä toimikaan enää, kun olet kopioinut tiedostot public_html-kansioon. Tällöin saattaa hyvinkin olla kyse siitä, että viittaat linkissä toiseen HTML-tiedostoon väärällä merkkikoolla.

Esimerkiksi: HTML-tiedostossasi on viittaus kuvaan: <img src="kasvot.png">

mutta public_html-kansiossa onkin tiedosto Kasvot.png. Tämä on toiminut Windowsissa, sillä sen mielestä kasvot.png ja Kasvot.png ovat yksi ja sama tiedosto. Linuxissa ne eivät siis ole samat, joten WWW-palvelin yrittää löytää täsmälleen kasvot.png -nimistä tiedostoa, mutta ei löydä sitä. Huolehdi siis siitä, että tiedojen nimillä on juuri oikeat merkkikoot.

Huono ajatus on myös skandimerkkien (ä, ö, å) käyttäminen tiedostonimissä: <img src="minä.png">

PHP-kieli kotisivuilla

Kotisivuilla on mahdollista käyttää PHP-skriptikieltä tarjoamaan dynaamista sisältöä. PHP-skriptitiedostoille on laitettava tiedostopäätteeksi .php, jotta WWW-palvelin osaa suorittaa ne.

Myös PHP-tiedostojen käyttöoikeuksiin on kiinnitettävä huomiota. Palvelin ei suorita PHP-tiedostoja, joihin on kaikilla tai ryhmällä kirjoitusoikeudet. Sama käyttöoikeusvaatimus koskee myös kansioita, joissa PHP-tiedostot ovat.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kotisivuista

Miksi kotisivuni ei näy, vaikka luulisin luoneeni sellaisen?

On ainakin kaksi mahdollisuutta:

1. Tiedostoillasi on puutteelliset oikeudet.
Tarkistuksen ja korjauksen voi helpoiten tehdä SSH-istunnossa. Muodosta SSH-yhteys shell-palvelimeen ja kirjoita seuraava komento:

ls -al public_html

Esimerkki toimivista käyttöoikeuksista:

 

 drwxr-xr-x  3 tunnus educ  8 May 21 09:47 .
 drwx-----x 20 tunnus educ 69 May 26 12:20 ..
 -rw-r--r--  1 tunnus educ 43 May  7 22:41 index.html

 

Jos oikeudet eivät ole kunnossa, kirjoita seuraavat komennot:

chmod o+x ~ ~/public_html
chmod o+r ~/public_html/*

Ensimmäinen komennoista asettaa kotihakemiston ja public_html-hakemiston oikeudet oikeiksi, jälkimmäinen taas HTML- ja muiden sivuston tiedostojen oikeudet.

2. Sivustollasi ei ole oikeanlaista juuritiedostoa.
Jotta sivut näkyisivät URL-osoitteella "http://koti.tamk.fi/˜käyttäjätunnus", tulee public_html-hakemistossa olla index.html-tiedosto tai vastaava. Huom! index.html-tiedoston nimessä täytyy kaikkien merkkien olla pieniä kirjaimia, esimerkiksi Index.html ei toimi.

Miksi PHP-skriptit eivät toimi, vaan selain näyttää "Internal server error" -virhesivun?

Tämä johtuu yleensä siitä, että PHP-tiedostoille ja/tai ne sisältävälle kansiolle on määritelty liikaa oikeuksia. Palvelin ei suorita PHP-tiedostoja, joihin on kaikilla tai ryhmällä kirjoitusoikeudet. Sama käyttöoikeusvaatimus koskee myös kansioita, joissa PHP-tiedostot ovat.

SSH-istunnossa shell-palvelimella käyttöoikeudet voi korjata kerralla ajamalla seuraavat kaksi komentoa:

find ~/public_html -type d -exec chmod 705 {} +
find ~/public_html -type f -name '*.php' -exec chmod 604 {} +

Toinen mahdollinen syy virhesivulle on virheelliset määritykset .htaccess-tiedostossa.

Sisältövastuu

Tero Vessari,
etunimi.sukunimi@tamk.fi

Apua

it-helpdesk@tuni.fi
0294 520 500