Etäluennon järjestäminen ja tallentaminen luokkatilassa

TAMKissa on varustettu kolme luokkaa (B6-32, B6-34a ja B6-34b) mikrofoneilla ja web-kameralla. B6-32 ja B6-34b luokat ovat varustettu kattomikrofoneilla, joten tilat sopivat isompien henkilömäärien äänten kaappaamiseen. B6-34a luokka sopii parhaiten pienryhmissä olevien äänten kaappaamiseen, koska tila on varustettu langattomilla pöytämikrofoneilla. Mikrofonien avulla tilassa olevien henkilöiden äänet saadaan välitettyä tehokkaasti tietokoneelle. Web-kamera kääntyy telineessä, joten se voidaan kohdistaa joko luokan etu- tai takaosaan. Mikrofoneilla ja web-kameralla varustetut tilat mahdollistavat joustavan osallistumisen oppimistilanteisiin. Opiskelijat voivat osallistua tilaisuuksiin joko paikan päällä tai etänä. Ääni ja videokuva saadaan vietyä Adobe Connect -sovellukseen, joka mahdollistaa etäosallistumisen tietokoneella tai mobiililaitteella.

Vaihtoehtoisesti etäluento on myös mahdollista lähettää verkkoon B6-32, B6-34a ja B6-34b luokkien tietokoneille asennetuilla Skype for Business -työpöytäohjelmilla.

Etäluennon tallentaminen

Adobe Connect -istunto on mahdollista tallentaa ja jakaa linkillä tilaisuuden jälkeen. Tallenne tarjoaa joustavan sekä ajasta ja paikasta riippumattoman tavan oppia. Adobe Connectin kautta tehdyt tallenteet on tarkoitettu lyhytaikaiseen jakamiseen ja säilyttämiseen. Mikäli tallenteita tarvitaan 3 kk kuluttua tallennushetkestä, pitää tallenteesta tehdä omatoimisesti varmuuskopio projektikansioon. Intrasta löytyy ohjeet projektikansion tilaamiseen ja käyttöön.  

Vaihtoehtoisesti etäluento on mahdollista tallentaa myös Skype for Business -ohjelmalla. HUOM! Tallennetta ei tallennetta verkkoon kuten Adobe Connectissa. Tallennuksen jälkeen Skype for Business luo videotiedoston tietokoneelle, joka tulee ottaa talteen itselle. Tallenteen voi ladata esimerkiksi Youtubeen ja linkittää palvelusta esimerkiksi Tabulaan. Videotiedoston luomisessa saattaa kestää kymmeniä minuutteja riippuen tallenteen pituudesta ja tallennuslaadusta.Tallennuslaatu tulee määrittää ennen tallentamista Skype for Business -ohjelman asetuksissa.

  • 1,5h kestoisen, tallennuslaadultaan hyvän (asetuksena 720p), tallenteen luomisessa kestää noin 10 minuuttia
  • 1h kestoisen, tallennuslaadulta erittäin hyvän (asetuksena 1080 Full HD), tallenteen luomisessa kestää noin 20 minuuttia

Ohjaus

Voit pyytää ohjausta luokkien B6-32, B6-34a ja B6-34b ääni- ja web-kameralaitteiden käyttöön lähettämällä sähköpostia Helpdeskiin.

Apua

helpdesk@tamk.fi
03 245 2000