Etäluennon järjestäminen ja tallentaminen luokkatilassa ja auditoriossa

TAMKissa on varustettu kolme luokkaa (B6-32, B6-34a ja B6-34b) ja viisi auditoriota (D1-04, D1-02, E1-06, A3-27 ja G00-10) mikrofoneilla ja web-kameralla. B6-32 ja B6-34b luokat ovat varustettu kattomikrofoneilla, jotka on ripustettu ympäri tilaa ja kytketty kiinteästi luokan esityskoneeseen. B6-34a luokassa on 4 kpl langattomia pöytämikrofoneja, jotka voi jakaa luokan pöydille. Mikit on kytketty esityskoneeseen, mutta niitä voi käyttää myös oman kannettavan tietokoneen kanssa. Auditorioiden omat langattomat mikrofonit on yhdistetty esityskoneisiin, joiden kautta ääntä ja kuvaa voidaan lähettää verkkoon. Web-kamera kääntyy telineessä, joten se voidaan kohdistaa tilojen eri osiin. Mikrofoneilla ja web-kameralla varustetut tilat mahdollistavat joustavan osallistumisen oppimistilanteisiin. Opiskelijat voivat osallistua tilaisuuksiin joko paikan päällä tai etänä.

Ääni ja videokuva saadaan vietyä videotapaamissovellukseen, joka mahdollistaa etäosallistumisen tietokoneella tai mobiililaitteella. TAMKissa suosituin sovellus opetuskäytössä on Adobe Connect ja toiseksi suosituin Skype For Business.

Etäluennon tallentaminen

Adobe Connect -istunto on mahdollista tallentaa ja jakaa linkillä tilaisuuden jälkeen. Tallenne tarjoaa joustavan sekä ajasta ja paikasta riippumattoman tavan oppia. Adobe Connectin kautta tehdyt tallenteet on tarkoitettu lyhytaikaiseen jakamiseen ja säilyttämiseen. Mikäli tallenteita tarvitaan 3 kk kuluttua tallennushetkestä, pitää tallenteesta tehdä omatoimisesti varmuuskopio projektikansioon. Intrasta löytyy ohjeet projektikansion tilaamiseen ja käyttöön.  

Vaihtoehtoisesti etäluento on mahdollista tallentaa myös Skype for Business -ohjelmalla. HUOM! Tallennetta ei tallennetta verkkoon kuten Adobe Connectissa. Tallennuksen jälkeen Skype for Business luo videotiedoston tietokoneelle, joka tulee ottaa talteen itselle. Tallenteen voi ladata esimerkiksi Youtubeen ja linkittää palvelusta esimerkiksi Tabulaan. Videotiedoston luomisessa saattaa kestää kymmeniä minuutteja riippuen tallenteen pituudesta ja tallennuslaadusta.Tallennuslaatu tulee määrittää ennen tallentamista Skype for Business -ohjelman asetuksissa.

  • 1,5h kestoisen, tallennuslaadultaan hyvän (asetuksena 720p), tallenteen luomisessa kestää noin 10 minuuttia
  • 1h kestoisen, tallennuslaadulta erittäin hyvän (asetuksena 1080 Full HD), tallenteen luomisessa kestää noin 20 minuuttia

Ohjaus

Voit pyytää ohjausta tilojen ääni- ja web-kameralaitteiden käyttöön lähettämällä sähköpostia Helpdeskiin.

Apua

it-helpdesk@tuni.fi
0294 520 500