AV-laitteiden hankinta

AV-laitteet ja varusteet

  • Tietohallinto ylläpitää laiterekisteriä ja tekee laiteraporttien perusteella hankintaesityksen vuosittain uusittavista auditorioiden, teoriatilojen ja tietokoneluokkien perusvarusteista (dataprojektorit, valkokankaat, äänentoisto), AV-laitteita ja varusteita hankitaan hyväksyttyjen investointien puitteissa
  • Muiden AV-laitteiden ja varusteiden osalta koulutusjohtajat tekevät investointiehdotukset vuosittain, AV-laitteita ja varusteita hankitaan hyväksyttyjen investointien puitteissa (isot näytöt asennusvarusteineen, kamerat lisälaitteineen, tilatallennusjärjestelmät)
  • Tietohallinto konsultoi ja avustaa hankinnan määrittelyssä
  • Hankintapalvelut tilaa AV-laitteet ja varusteet sekä tarvittaessa kilpailuttaa puitesopimuksia laitteiden toimittajista
  • Opetustilojen laitevaihdot tehdään opetuksen loma-aikoina, yleensä kesäkuussa

Sisältövastuu

Miikka Tahkokorpi, etunimi.sukunimi@tamk.fi

Apua

it-helpdesk@tuni.fi
0294 520 500